Vicky geordie greutate pierdere a țărmului. Ian Rankin Apelul Mortilor PDF

Este povestea sensibilă si duioasă a unui cîine, care după ce este dus la mare distanţă de lîngă stăpînul lui, — un copil de 12 ani, — evadează şi porneşte înapoi spre casă, trecînd prin nenumărate peripeţii, înfruntînd răutatea oamenilor, boala şi înfometarea.

De fapt, s—ar spune că era cel mai frumos cîine din sat — şi aceasta din trei motive. Primul, fiindcă aproape orice om din sat recunoştea că era cel mai frumos collie din cîţi s—au văzut vreodată. Şi asta constituie într—adevăr o glorie, pentru că Greenall Bridge se află în comitatul Yorksnire, şi mese ideale pentru pierderea în greutate, dintre toate locurile din lume, cîinele domneşte cu adevărat.

  1. Poate frunzele de menta te fac să pierzi în greutate
  2. И сразу же услышала треск.
  3. Что вы делаете.
  4. Когда же он пришел в себя, его голос был едва слышен, но исполнен решимости: - Мидж, вызовите аварийную команду.
  5. В конце концов, Росио права, он сам, наверное, поступил бы точно так .

În această parte de nord a Angliei, bătută de vînturi, câinelui îi merge mai bine ca oriunde. Vîntul si ploile reci biciuie landele întinse, aşa încît cîinii sînt înveşmîntaţi cu o blană bogată şi sînt tot atît de viguroşi ca şi oamenii care trăiesc pe—aici.

Cei de prin partea locului iubesc cîinii şi se pricep la creşterea lor. Pe oriunde te—ai duce prin sutele de aşezări de mineri din acest ţinut — care este cel mai mare din Anglia — ai să vezi mergînd pe urmele muncitorilor, sărăcăcios îmbrăcaţi, cîini de o rasă atît de pură şi cu o 4 lassiese-ntoarceacasă knight ţinută atît de aristocratică, încît ar stîrni invidia celor mai bogaţi cunoscători de cîini de vicky geordie greutate pierdere a țărmului alte părţi ale lumii.

În Greenall Bridge, ca şi prin celelalte sate din Yorkshire, locuitorii se pricepeau la cîini, se înţelegeau cu ei şi îi iubeau, şi se găseau pe—aici multe exemplare de acestea care păşeau alături de stăpînii lor ; dar toţi erau de acord că dacă vicky geordie greutate pierdere a țărmului fi existat vreodată un cîine mai frumos decît acest collie în trei culori al lui Sam Carraclough, asta se va fi întâmplat, desigur, cu mult înainte de a se fi născut ei. Dar şi din alt motiv era Lassie atît de binecunoscută in sat.

Asta începuse cu mulţi ani înainte, cînd Lassie era un căţelandru de un an, vicky geordie greutate pierdere a țărmului şi zburdalnic. Ce crezi, cum de—a ştiut unde eram?

Uploaded by

Nu—mi trece altceva prin cap. Oricare ar fi fost explicaţia, Lassie aşteaptă la poarta şcolii şi a doua zi şi în celelalte zile.

vicky geordie greutate pierdere a țărmului

Au trecut săptămîni şi luni şi ani, si nimic nu s—a schimbat. Uite—o pe Lassie.

Bine ați venit la Scribd!

Pe ploaie sau pe vreme bună, cîinele era întotdeauna acolo, aşteptînd un băiat, pierdere în greutate pentru a rămâne gravidă din zecile de băieţi care traversau înghiontindu—se curtea asfaltată — dar pentru cîine, singurul care însemna ceva. Timp de patru ani se întîmplase mereu la fel. Lassie era o fiinţă foarte iubită în viaţa de toate zilele a satului. O cunoşteau aproape toţi. Dar, mai cu seamă, oamenii din Greenall Bridge erau mîndri de Lassie, deoarece pentru ei ea însemna ceva ce nu— şi puteau explica cu uşurinţă, ceva legat de mîndria lor — iar mîndria lor era legată de bani.

Era tot cîine, binenţeles, numai că acum mai era şi altceva, căci se putea să afle despre el un bogătaş, sau să—l vadă vreunul dintre iscusiţii negustori sau îngrijitori de cîini şi să dorească să—l cumpere. În vreme ce un om bogat poate să iubească un cîine cît unul sărac — și în această privinţă nu este nici o deosebire între ei — în felul de a privi banul există totuşi o deosebire.

Într—o bună zi vom creşte alt cîine şi o să—l iubiţi la cel de mult ca si pe—ăsta. Mulţi cîini dispăruseră în chipul acesta din casele din Greenal Bridge. Dar nu Lassie!

Rebus şi-a tras picioarele înăuntru şi a închis portiera.

Ba tot satul vicky geordie greutate pierdere a țărmului că nici chiar ducele de Budlling nu putuse s—o cumpere pe Lassie de la Sam Carraclough — ducele însuşi, care trăia pe întinsa lui moşie la o milă dincolo de sat şi care avea cuşti pline cu cîini de rasă. Timp de trei ani încercase s—o cumpere pe Lassie de la Sam Carraclough, dar Sam îi ţinuse mereu piept.

Ian Rankin Apelul Mortilor PDF

Ea nu—i Cei din sat ştiau toate astea ; şi de aceea Lassie însemna atît de mult pentru ei. Ea reprezenta o anume mîndrie pe care banii nu aveau puterea să le—o răpească.

vicky geordie greutate pierdere a țărmului

Cîinii aparţin totuşi oamenilor, iar oamenii sînt în puterea sorţii; şi în viaţa unui om vine uneori o vreme, cînd soarta, îl loveşte astfel, încît el trebuie să—şi plece capul, să—şi calce pe inimă şi să—şi învingă mîndria, pentru ca familia lui să poată avea pîinea de toate zilele. Asta era tot ce ştia Joe Carraclough. În ziua aceea, ieşise de la şcoală împreună cu ceilalţi şi alergase de—a lungul curţii cu acea izbucnire de veselie care se observă în toate şcolile din lume, după ce se termină lecţiile.

Aproape automat, dintr—un obicei înrădăcinat de sute de zile, se duse la poartă, unde Lassie îl aştepta întotdeauna. Dar Lassie nu era acolo. Joe Carraclough, un băiat voinic cu chip plăcut se opri din fugă, încercând să înţeleagă ce s—a întîmplat. Deasupra ochilor săi căprui, fruntea lată i se încreţi.

Lă început nu—şi dădu seama că ceea ce—i spunea inima ar putea fi adevărat.

vicky geordie greutate pierdere a țărmului

Privi în susul şi în josul străzii. Poate Lassie o fi întîrziat! Vicky geordie greutate pierdere a țărmului totuşi că nu se putea să fie asta explicaţia, pentru că animalele nu sînt ca fiinţele omeneşti. Animalele n—au nevoie de maşinării care să le spună ora.

Au ceva în ele însele mai exact decît ceasornicele. Ele ştiu sigur şi cu adevărat momentul exact cînd trebuie să îndeplinească o anumită deprindere în viaţa lor. Joe Carraclough cunoştea acest lucru. Vorbise deseori despre el cu tatăl său, întrebîndu—l cum se face că Lassie ştia în ce clipă trebuia să pornească spre poarta şcolii.

Nu se putea deci ca Lassie să ii întîrziat. Joe Carraclough stătea în bătaia soarelui de începu! Deodată, o licărire îi fulgeră prin cap. Să n—o fi călcat careva!

Dar îndepărtă acest gînd, care—i umplu sufletul de groază, chiar în clipa cînd îi trecu prin minte. Lassie era mult prea bine dresată, ca să hoinărească fără noimă pe străzi. Ea mergea întotdeauna frumos şi plină de siguranţă pe uliţele din sat.

vicky geordie greutate pierdere a țărmului

Şi apoi, în Greenall Bridge, circulaţia era mică. Şoseaua principală pentru maşini trecea de—a lungul văii, pe lîngă rîu, la depărtare de o milă.

Un singur drumeag urca pînă în sat, şi acesta ajungînd doar o potecă îngustă cînd dădea în platou. Să n—o fi furat cineva pe Lassie! Nici asta nu putea să fie însă adevărat. Nici un străin nu era în stare măcar să pună mîna pe Lassie, pînă cînd unul din familia Carraclough nu—i poruncea să se supună.

Dar, mai mult decît atît, era prea binecunoscută pe o distanţă de cîteva mile împrejurul Greenall Bridge— ului, pentru ca să îndrăznească cineva s—o fure.

Totuşi, unde s—ar putea să fie? Joe Carraclough dezlegă această taină aşa cum dezleagă toate tainele sutele de mii de băieţi din lumea întreagă : alergă acasă, să—i spună totul mamei. Coborî pe strada principală, fugind cît îl ţinu puterile.

Încărcat de

Mamă, i s—a întîmplat ceva lui Lassie! N—a venit să m— aştepte! Dar cum rosti aceste cuvinte, Joe Carraclough îşi dădu seama că se petrecuse ceva. Nici unul dintr— ai casei nu sări ca ars să—l întrebe despre ce era vorba. Nici unul parcă nu fu speriat la gîndul că i s— pierderea de grăsime încet fi putut întîmpla ceva cumplit frumosului lor cîine.

vicky geordie greutate pierdere a țărmului

Joe observă totul dintr—o privire. Rezemat cu spatele de uşă, aştepta. Mama lui stătea în picioare, cu ochii în jos spre masa pe care pregătea gustarea pentru ceai. Timp de o secundă rămase nemişcată. Apoi privi spre băiatul ei. Tatăl lui Joe şedea pe un scăunel în faţa focului, cu chipul îndreptat spre fiul său.

Încetişor, fără să scoată vreo vorbă, îşi întoarse capul iarăşi spre foc, privind flăcările cu încordare. Ce s—a întîmplat?

Lassie Se Intoarce Acasa Knight

Bărbatul nu făcu nici o mişcare. Femeia răsuci capul spre băiat. Lassie nu te va mai aştepta la şcoală niciodată. Şi n—are nici un rost să plîngi pentru asta.

  •  - Я поняла это, сделав пробу системных функций.
  • Но если держать дистанцию, можно заметить его вовремя.

Ce i s—a întîmplat? Doamna Carraclough se apropie de vatră şi puse ceaiul pe foc. Aţi vîndut—o! Dar de ce—aţi vîndut—o pe Lassie, de ce—aţi vîndut—o? Aşa încît nu mai pune alte întrebări.

  • Все это было так неестественно, так непохоже на Хейла, а список преступлений больше напоминал перечень сданного в прачечную белья.
  • Мы обыскали обоих.

Tot nu se va schimba nimic. S—a isprăvit, vicky geordie greutate pierdere a țărmului — şi să nu mai vorbim despre asta. Strigătul băiatului sună ascuţit şi plin de nedumerire. Vino şi bea—ţi ceaiul.

Welcome to Scribd!

Stai jos! Ascultător, băiatul se aşeză la locul său de la masă.

vicky geordie greutate pierdere a țărmului

Deşi Dumnezeu e martor că nu e mai nimic pe masă la ceai Apoi, fără să scoată o vorbă, păşi spre uşă, îşi luă şapca din cuier şi ieşi afară.

Uşa se trînti în urma lui. Un minut, în casă se aşternu tăcerea. Apoi vocea femeii rosti pe un Ion. L—ai supărat de—a binelea pe taică—tu. Cred că acum eşti mulţumit.